บางเวลาเธอก็ต้องการแสงสว่าง
เพื่อปลอบโยนความมืดมัวในจิตใจ
ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นสิ.


เธออาจไม่เข้าใจ
แต่สิ่งที่เธอเห็นคือท้องฟ้าใช่ไหม
ท้องฟ้านั่นสดใสเพียงใด
เธอจงสดใสให้ได้อย่างท้องฟ้า
บางเวลาท้องฟ้ามืดคลึ้ม
แต่นั่นก็เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
เมื่อเช้าวันใหม่มาเยือน
ท้องฟ้าจะกลับมาสดใสดังเดิม.
 
 
-นักสะสมรอยยิ้ม-
06/06/13

edit @ 6 Jun 2013 15:07:19 by นักสะสมรอยยิ้ม